top of page

Beartas Príobháideachais

Beartas príobháideachta láithreán gréasáin na

https://www.dentalcarekusadasi.com

Sonraí eochair

Déanann Beartas Príobháideachta an chleachtais seo cur síos ar conas a úsáideann agus a chosnaíonn an cleachtas seo an fhaisnéis a thugann tú dúinn nuair a úsáideann tú an suíomh Gréasáin seo.
Má sholáthraíonn tú faisnéis agus an suíomh Gréasáin seo á úsáid agat, ní úsáidfear é ach ar na bealaí a bhfuil cur síos orthu sa Bheartas Príobháideachta seo.
Déantar an Beartas seo a nuashonrú ó am go chéile. Tá an leagan is déanaí foilsithe ar an leathanach seo.
Nuashonraíodh Beartas Príobháideachta an tsuímh Ghréasáin seo an uair dheireanach ar: 5/01/2023
Má tá aon cheist agat faoin bpolasaí seo, seol ríomhphost chugainn le do thoil nó scríobh chugainn.

Réamhrá

Bailímid agus úsáidimid faisnéis othar chun táirgí agus seirbhísí a sholáthar agus chun feidhmeanna áirithe a chumasú ar an suíomh Gréasáin seo.
Bailímid faisnéis freisin chun tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí an suíomh Gréasáin seo agus chun faisnéis thráthúil ábhartha a chur i láthair dóibh ar líne.

Foirmeacha Gréasáin

Bailíonn foirmeacha ar an suíomh Gréasáin seo sonraí pearsanta a chuireann tú isteach, a seolfar ríomhphost chugat leis an rún na sonraí sin a stóráil ar thaifid bhainistíochta cleachtais agus óstála ríomhphoist na Tuirce de chaighdeán tionscail chun críche seirbhís a sholáthar duit.

Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí 

AN DLÍ UM CHOSAINT SONRAÍ PEARSANTA

Law Number           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781903-561b

Date of Ratification           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_        : 24/3/2016

Published in Official Gazette           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  : Dáta: 7/4/2016 (DD/MM/BBBB) Uimhir: 29677

Published on the Law           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    : Order: 5     _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   Uimhir Imleabhar: 57

Cuirtear ár gcleachtas in iúl leis an An Stiúrthóireacht Chumarsáide. 
Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár Rialaitheoir Sonraí ag ár seoladh cleachtais nó ar an teileafón le haon cheisteanna atá agat nó sonraí maidir le cosaint do shonraí pearsanta.

 

Taifid Othair

Tá ár gCleachtas Cláraithe leis an SEIRBHÍSÍ SLÁINTE STIÚRTHÓIREACHT GHINEARÁLTA AN ROINN TURASÓIREACHTA SLÁINTE. 

 

Is féidir sonraí faoinár gClárúchán a fheiceáil ag https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr. Ní mór dár gcleachtas cloí leis an mbeartas um chosaint sonraí do Thaifid Othar as líne agus ar líne araon.

 

Cad iad na sonraí a bhailímid

D’fhéadfaimis do shonraí a bhailiú ar bhealaí éagsúla ar an suíomh Gréasáin seo. Is é ár mbonn dleathach chun do shonraí a phróiseáil ná do thoiliú sainráite a thabhairt dúinn é sin a dhéanamh. Seans go stórálfaimid na sonraí seo ar feadh tréimhse éiginnte.

Féadfaimid an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú:

 • Faisnéis teagmhála lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin

 • Faisnéis dhéimeagrafach, mar chód poist, roghanna agus leasanna

 • Sonraí úsáide an tsuímh Ghréasáin

 • Faisnéis eile a bhaineann le fiosrúcháin othar

 • Eolas eile a bhaineann le tairiscintí speisialta agus suirbhéanna

Conas a úsáidimid na sonraí seo

Cuidíonn bailiú na sonraí seo linn tuiscint a fháil ar a bhfuil tú ag súil leis ó do chleachtas, rud a chuireann ar ár gcumas táirgí agus seirbhísí feabhsaithe a sheachadadh.
Go sonrach, féadfaimid sonraí a úsáid:

 • Le haghaidh ár dtaifid inmheánacha féin

 • Sonraí íogaire othar a aistriú nó a roinnt le gairmithe fiaclóireachta nó leighis cláraithe eile

 • Chun na táirgí agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil a fheabhsú

 • Chun teagmháil a dhéanamh leat mar fhreagra ar fhiosrúchán ar leith

 • Chun an suíomh gréasáin a shaincheapadh duitse

 • Chun ríomhphoist fógraíochta a sheoladh chugat maidir le táirgí, seirbhísí, tairiscintí agus rudaí eile is dóigh linn a d’fhéadfadh a bheith ábhartha duit.

 • Chun seoltaí poiblíochta a sheoladh chugat nó chun glaoch ort faoi tháirgí, seirbhísí, tairiscintí agus rudaí eile is dóigh linn a d’fhéadfadh a bheith ábhartha duit.

 • Chun teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost, teileafón nó post ar chúiseanna taighde.

 

Do chearta aonair

Mar dhuine aonair, tá na cearta seo a leanas agat maidir leis na sonraí a bhailímid agus a stórálaimid:

 • An ceart go gcuirfí ar an eolas é

 • An ceart rochtana

 • An ceart chun ceartúcháin

 • An ceart chun scriosta

 • An ceart chun próiseáil a shrianadh

 • An ceart chun iniomparthacht sonraí

 • An ceart chun agóid a dhéanamh

 • Cearta maidir le cinnteoireacht agus próifíliú uathoibrithe.

Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, cuir glaoch ar an gcleachtas agus labhair lenár Rialaitheoir Sonraí nó lenár nOifigeach Cosanta Sonraí.

Fianáin agus conas a úsáidimid iad

Cad is fianán ann?
Is comhad beag é fianán a chuirtear ar thiomántán crua do ríomhaire. Cuireann sé ar chumas ár suíomh Gréasáin do ríomhaire a aithint agus tú ag féachaint ar leathanaigh éagsúla ar ár suíomh Gréasáin.
Ligeann fianáin do shuíomhanna Gréasáin agus feidhmchláir do shainroghanna a stóráil chun ábhar, roghanna nó feidhmeanna a bhaineann go sonrach leat a chur i láthair. Cuireann siad ar ár gcumas freisin faisnéis a fheiceáil ar nós an méid daoine a úsáideann an suíomh Gréasáin agus na leathanaigh ar gnách leo cuairt a thabhairt orthu.

Conas a úsáidimid fianáin
Is féidir linn fianáin a úsáid chun:

 • Déan anailís ar ár dtrácht gréasáin ag baint úsáide as pacáiste anailíse. Cuidíonn sonraí úsáide comhiomlána linn struchtúr, dearadh, ábhar agus feidhmeanna an tsuímh Ghréasáin a fheabhsú.

 • Aithnigh an bhfuil tú sínithe isteach ar ár suíomh Gréasáin. Ligeann fianán dúinn seiceáil an bhfuil tú sínithe isteach ar an suíomh.

 • Déan tástáil ar ábhar ar ár suíomh Gréasáin. Mar shampla, seans go bhfeicfeadh 50% dár n-úsáideoirí píosa amháin ábhair, agus go bhfeicfeadh an 50% eile píosa ábhair eile. 

 • Stóráil faisnéis faoi do shainroghanna. Is féidir leis an suíomh Gréasáin ansin faisnéis a thabhairt duit a gheobhaidh tú níos ábhartha agus níos suimiúla.

 • A aithint nuair a fhilleann tú ar ár suíomh Gréasáin. Féadfaimid d’inneachar ábhartha a thaispeáint, nó feidhmiúlacht a d’úsáid tú roimhe seo a sholáthar.

Ní thugann fianáin rochtain dúinn ar do ríomhaire nó ar aon fhaisnéis fút, seachas an ceann a roghnaíonn tú a roinnt linn.

Fianáin a rialú
Is féidir leat socruithe fianán do bhrabhsálaí gréasáin a úsáid chun a chinneadh conas a úsáideann ár suíomh Gréasáin fianáin. Mura dteastaíonn uait go stórálfaidh ár suíomh Gréasáin fianáin ar do ríomhaire nó ar do ghléas, ba cheart duit do bhrabhsálaí gréasáin a shocrú chun fianáin a dhiúltú.
Tabhair faoi deara, áfach, go bhféadfadh tionchar a bheith aige seo ar fheidhmiú ár suíomh Gréasáin. Seans nach mbeidh roinnt leathanach agus seirbhísí ar fáil duit.
Mura bhfuil tú tar éis do bhrabhsálaí a athrú chun fianáin a dhiúltú, eiseoidh ár suíomh Gréasáin fianáin nuair a thugann tú cuairt air.

Chun tuilleadh a fhoghlaim faoi Fianáin, féach ar árPolasaí Fianán.

Rialú faisnéise fút

Nuair a chomhlánaíonn tú ríomhfhoirm nó nuair a chuireann tú do shonraí pearsanta ar fáil ar ár suíomh Gréasáin, féadfaidh tú tic a chur i mbosca amháin nó níos mó a ligeann duit:

 • Liostáil le cumarsáid mhargaíochta a fháil uainn trí ríomhphost, teileafón, teachtaireacht téacs nó post.

 • Liostáil chun cumarsáidí margaíochta a fháil ónár gcomhpháirtithe tríú páirtí trí ríomhphost, teileafón, teachtaireacht téacs nó post.

Má chomhaontaigh tú gur féidir linn do chuid faisnéise a úsáid chun críocha margaíochta, is féidir leat d’intinn a athrú go héasca, trí cheann de na modhanna seo:

 • Seol ríomhphost chugainn.

 • Scríobh chugainn.

Déantar aon fhaisnéis phearsanta a choinnímid fút a stóráil agus a phróiseáil faoinár bpolasaí um chosaint sonraí, i gcomhréir leis anRialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR).

Slándáil

Coinneoidh muid do chuid faisnéise go slán i gcónaí.
Chun nochtadh neamhdhleathach nó rochtain ar do chuid faisnéise a chosc, tá cosaintí slándála fisiceacha agus leictreonacha láidre curtha i bhfeidhm againn.
Leanaimid nósanna imeachta déine freisin chun a chinntiú go n-oibrímid le gach sonraí pearsanta de réir anRialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR).

Naisc ónár suíomh

D’fhéadfadh naisc chuig láithreáin ghréasáin eile a bheith ar ár suíomh Gréasáin.
Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil aon smacht againn ar shuímh Ghréasáin lasmuigh den www.dentalcarekusadasi.com domain. Má chuireann tú faisnéis ar fáil do shuíomh Gréasáin a bhfuil nasc againn leis, nílimid freagrach as do chosaint sonraí agus do phríobháideachas.
Bí aireach i gcónaí agus sonraí á gcur isteach trí theimpléid idirghníomhacha láithreáin ghréasáin. Déan staidéar ar bheartas cosanta sonraí an tsuímh Ghréasáin agus ar stádas an tsuímh Ghréasáin féin - an bhfuil sé glasáilte nó ag baint úsáide as https:// nó prótacail aistrithe barra glas?).

Aiseolas

Má bhraitheann tú go bhfuil fadhb leis an mbealach ina bhfuilimid ag láimhseáil do shonraí, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis anKVKK An tÚdarás um Chosaint Sonraí Pearsanta.

bottom of page